ZDRAVÍ PLEMENE A GENETIKA


Portugalský vodní pes je obecně velmi zdravé plemeno. I u něj však může dojít k výskytu některých chorob. Pokud plánujete koupi štěňátka, doporučuji Vám vybrat si chovatele, kteří své chovné fenečky a pejsky testují najen na onemocnění, která jsou nutná. V České republice jsou pro uchovnění požadovány tyto:

Dysplazie kyčelního kloubu - DKK

Dědičně podmíněný chybný vývoj kyčelního kloubu. Jde o vývojové, nikoliv vrozené, dědičné onemocnění. Podíl na jeho vzniku má kromě dědičnosti také vnější prostředí. Výskyt ovlivňuje výška, váha a rychlost růstu. Riziko je 50x vyšší u obřích a 20x vyšší u velkých plemen než u malých a středních. Dědičnost hraje v případě DKK hlavní roli, pokud jsou postiženi oba rodiče, bude mít potomek postižení s 80% pravděpodobností také. 

Dle FCI se DKK hodnotí takto:

A - negativní, bez příznaků dysplázie

B - hraniční dysplázie, přechodný stupeň

C - mírná dysplázie

D - střední dysplázie

E - těžká dysplázie

Z geneticky testovatelných pak: 

Progresivní retinální atrofie - PRA-prcd

Progresivní retinální degenerace tyčinek a čípků PRA-prcd vzniká mutací PRCD genu, jehož exprese ovlivňuje především oční sítnici. Mutace způsobuje degeneraci a postupné odumírání světločivných buněk (tyčinek a čípků). Onemocnění většinou začíná v ranném věku psa, zprvu se projevuje noční slepotou, později vetšina postižených zrak úplně ztrátí. Mutace je děděna autozomálně recesivně a projeví se tedy pouze u jedinců, kteří zdědí mutaci od obou rodičů (recesivní homozygoti). Přenašeči (heterozygoti) jsou klinicky zdraví, ale při krytí dvou těchto jedinců může teoreticky obě mutované alely zdědit 25% potomků. Porucha ale bohužel může také vzniknout mutací v již vytvořených buňkách, k ní může dojít i během života psa, proto by bylo vhodné psa vyšetřit vícekrát za život, což je značně nákladné, či alespoň provádět pravidelné vyšetření očí chovaných jedinců u veterinárního specialisty. 

V ČR se na veterinární optalmologii specializuje např. MVDr. Jiří Beránek, Ph.D. - www.veterina-pce.cz

Toto genetické onemocnění se v České republice kvůli patentové ochraně vyšetřuje přes partnerskou laboratoř na Slovensku. Může Vám jej zprostředkovat např. laboratoř Genomia. Aktuální ceník a všechny potřebné informace naleznete zde: https://www.genomia.cz/cz/test/pra-prcd/

 

Mimo výše uvedená, považuji za velmi důležité sledování ještě dalších geneticky dědičných onemocnění. Tedy pokud si pořizujete štěňátko portíka, brala by jsem otestování rodičů za benefit, který Vás může ušetřit zklamání v budoucnosti.

Juvenilní dilatační kardiomyopatie - JDCM

Toto závažné onemocnění je naštěstí také s vysokou pravděpodobností geneticky detekovatelné. Testy jsou ve zkušební fázi, proto tedy u výsledků slovo "pravděpodobně". Genetický test je schopna provést pouze jedna laboratoř ve spojených státech, přesto je aktuálně hojně využíván po celém světě. Onemocnění zřejmě způsobuje mutace, která je děděna recesivně a projeví se tedy s vyšší pravděpodobností pouze u jedinců, kteří zdědí mutaci od obou rodičů (2-2). Jedinci u kterých mutace nebyla detekována (1-1) budou pravděpodobně klinicky zdraví. Onemocnění se projevuje ve velmi ranném "štěněcím" věku a zpravidla velmi rychle vede ke srdečnímu selhání. 

Kontakt na stránky genetické laboratoře v USA (pro možnost zadání dat potřebných k zaslání testu se musíte nejprve přihlásit a vytvořit si účet):

https://www.vet.upenn.edu/research/academic-departments/clinical-sciences-advanced-medicine/research-labs-centers/penngen/penngen-tests

Zaslání genetických vzorků do států naštěstí dle platných zákonů nepodléhá proclení a tak můžete vzorek zabalený dle pokynů na stránkách laboratoře zaslat běžnou poštou (doporučuji vybrat si kvalitnějšího dopravce). Navíc musí obsahovat prohlášení veterináře, že zvíře bylo v době odběru vzorku zdravé, samozřejmě v anglickém jazyce. Zasílanou obálku vybavte ještě průhledným obalem (např. vlepenou košilkou) obsahujícími všechny dokumenty obsažené uvnitř včetně přesného popisu, co je v obálce obsaženo.

Gangliosidóza - GM1

Onemocnění způsobuje mutace genu GLB1, která je děděna autozomálně recesivně a projeví se tedy pouze u jedinců, kteří zdědí mutaci od obou rodičů (P/P).  Přenašeči jsou klinicky zdraví (N/P), ale při krytí dvou těchto jedinců může teoreticky obě mutované alely zdědit 25% potomků. Zdraví jedinci u kterých alela nebyla detekována jsou označování jako N/N. Onemocnění způsobuje nesymetrický růst a postupnou neurologickou degradaci způsobenou nesprávnou funkcí mozečku. U pejska dochází k postupné ztrátě koordinace, svalovému třasu a ataxii svalů. Postižen může být i zrak. První klinické příznaky se objevují v období 5-6 měsíce věku.

Toto genetické onemocnění vyšetřuje v České republice např. laboratoř Genomia. Aktuální ceník a všechny potřebné informace naleznete zde: https://www.genomia.cz/cz/test/gm1/

Improper coat - IC

RSPO2 gen ovlivňuje u Portugalských vodních psů tzv. nestandartní osrstění. Onemocnění je děděno autosomálně recesivně, což znamená, že se projeví pouze u psů, kteří zdědí tzv. divoký (wild) typ alely od obou svých rodičů (wt/wt). Heterozygotní psi (ins/wt) budou přenašeči bez vnější tzv. fenotypových příznaků tohoto onemocnění. Jedinci s normální alelou (ins/ins) mají standartní srst. 

Toto genetické onemocnění vyšetřuje v České republice např. laboratoř Genomia. Aktuální ceník a všechny potřebné informace naleznete zde: https://www.genomia.cz/cz/test/ic/